Visdomstænder

Hvad er en visdomstand?

En visdomstand er den bageste tand i tandrækken.
For de fleste gælder, at vi ikke har plads til visdomstænderne i kæberne. Derfor vokser de ofte skævt frem, er vanskelige at renholde, samler bakterier og kan give anledning til betændelse og skader på nabotænder.

Hvis en visdomstand bryder frem, sker det typisk omkring 18 års alderen.

En visdomstand er egentlig et levn fra fortiden, fra dengang hvor menneskenes kæber var større end i dag. Da vores kæber er blevet mindre, har de fleste af os ikke plads til visdomstænderne, hvilket også er grunden til, at mange får problemer med en visdomstand.

En visdomstand bryder ofte kun delvist igennem tandkødet pga. manglende plads.

Det fleste problemer med visdomstænder skyldes ansamlinger af bakteriebelægninger, fordi det ofte er svært, eller umuligt, at børste visdomstænderne rene.

Skal min visdomstand fjernes?

Man er i dag mere tilbageholdende med at fjerne en visdomstand end tidligere, men er der ingen vej udenom, er det bedst at fjerne en visdomstand mellem 18 og 25 år, da det er lettere og forbundet med færre komplikationer at få fjernet en visdomstand i denne alder.

At der ikke er plads til en visdomstand, og at en visdomstand ikke er brudt helt igennem tandkødet, samt at en visdomstand ikke står på den rigtige plads i tandrækken, er ikke i sig selv grund til at fjerne en visdomstand, så længe den ikke volder problemer.

Men:

 • En visdomstand skal fjernes, hvis den ikke er helt frembrudt, og der gentagne gange har været betændelse omkring tandkødet. Tilstanden er ofte ledsaget af dårlig ånde, dårlig smag, synkebesvær, hævelse, smerter og nedsat gabeevne. Dette er den hyppigste årsag til, at en visdomstand skal fjernes.
 • En visdomstand skal fjernes, hvis der er hul (caries), som ikke kan repareres. Det er ofte meget vanskeligt at reparere et hul i en visdomstand, fordi der er for lidt plads at arbejde på så langt tilbage i munden.
 • En visdomstand skal fjernes, hvis den er skyld i dannelse af hul (caries) i tanden foran.
 • En visdomstand skal fjernes, hvis den har ’ædt sig ind’ i tanden foran.
 • En visdomstand skal fjernes, hvis der er cystedannelse omkring kronen.

Visdomstænder i overmunden

Fjernelse af visdomstænder i overmunden er som hovedregel ukompliceret, fordi tanden vokser lige frem og rødderne er samlede, hvorfor tanden er let at ’vippe’ ud.
Selve indgrebet tager sjældent mere end 5-10 minutter og der skal ikke sys.
Hævelse og eftersmerter forekommer sjældent.

Visdomstænder i undermunden.

Visdomstænderne i undermunden vokser ofte skævt og sidder betydeligt bedre fast end visdomstænder i overmunden.
Fjernelse af visdomstænder i undermunden kræver derfor som hovedregel et mindre kirurgisk indgreb udført under operationshygiejniske principper.
Rødderne er som regel spredte og krogede, og kæbeknoglen massiv. Derfor kan det være påkrævet at dele tanden i minde dele og fjerne knogle for at skabe plads til at fjerne visdomstanden.
Moderate smerter og efterhævelse er forventeligt.

Sådan fjernes en visdomstand

 1. Hvis en visdomstand er fuldt frembrudt i munden, kan den som regel fjernes uden at skære eller sy.
 2. Hvis en visdomstand kun er delvist eller slet ikke brudt igennem tandkødet, er det nødvendigt med en operation.
 3. Operationen forgår i lokalbedøvelse og er smertefri.
 4. Meget nervøse patienter tilbydes beroligende medicin ½ time før behandlingen.
 5. Er der meget betændelse omkring en visdomstand gives en eller anden form for antibiotika. F.eks. penicillin.
 6. Når tandlægen har sikret sig, at bedøvelsen virker effektivt, lægges et lille snit i tandkødet, som så skubbes til side, så visdomstanden bliver frilagt.
 7. I nogle tilfælde vil det nu være muligt at fjerne visdomstanden.
 8. I andre tilfælde vil det være nødvendigt at frilægge visdomstanden yderligere ved at fjerne lidt knogle.
 9. Det kan også være nødvendigt at dele en visdomstand i 2 eller 3 dele, før den kan fjernes.
 10. Når en visdomstand er fjernet skylles såret grundigt med sterilt fysiologisk saltvand.
 11. Til sidst syes tandkødet sammen med 2-5 sting, som fjernes efter 1 uge.
 12. Operativ fjernelse af en visdomstand foregår under sterile forhold.
 13. Selve oprationen tager sjældent mere end 15-20 minutter, men forberedelse af patient og operationsleje kræver, at der typisk afsættes 1 time.

Komplikationer i forbindelse med fjernelse af visdomstand

Komplikationerne i forbindelse med fjernelse af en visdomstand er i langt de fleste tilfælde ikke anderledes i forhold til de komplikationer, der ses i forbindelse med fjernelse af alle mulige andre tænder.

Hvis det har været nødvendigt at operere en visdomstand ud, er det normalt, at der kan være smerter de første dage efter operationen. Almindelige smertestillende tabletter kan sædvanligvis afhjælpe smerterne.

Det er også forventeligt, at der kan opstå hævelse og nedsat gabeevne efter operationen. Hævelsen når sin største udbredelse dagen efter og kan holde sig i 2-5 dage.

Hævelsen kan mindskes ved at lægge en kold ispose på kinden den første dag i 10 minutter ad gangen én gang i timen. En pose frosne grøntsager kan anvendes. Husk at lægge et lag viskestykke mellem kinden og køleelementet for at undgå forfrysninger.

Nerveskader 1
For så vidt angår fjernelse af en visdomstand i undermunden gælder der det særlige forhold, at rødderne på en visdomstand i undermunden kan ligge meget tæt, eller i direkte forbindelse, med den store følenerve i underkæben.

Specielt i tilfælde hvor dette forhold ikke opdages inden indgrebet, er der en lille risiko for, at den store følenerve kan blive beskadiget i forbindelse med fjernelse af en visdomstand.

Det kan medføre, at der opstår følelsesløshed, snurren eller en sovende fornemmelse i den ene halvdel af læben.

I de fleste tilfælde reparerer nerven sig selv, og følelsen vender tilbage.

I værste fald kan der være tale om en varig nerveskade, så den normale følelse i underlæben ikke vender tilbage.

Den bedste måde at forbygge en skade på den store følenerve i underkæben i forbindelse med fjernelse af en visdomstand, er at tage et stort oversigtsrøntgenbillede, såkaldt panoramarøntgenoptagelse.

Her er det nemt at se om en visdomstand ligger i tæt forbindelse til følenerven eller ej, således at nødvendige forholdsregler kan tages inden fjernelsen af en visdomstand.

Nerveskader 2
I forbindelse med operativ fjernelse af en visdomstand i undermunden gælder der endvidere det særlige forhold, at nerven som giver følelse til tungen, ligger i det tandkød, som skubbes til side under operationen.

Derfor er der en lille risiko for, at den kan blive beskadiget. Konsekvensen heraf er, at der i værste tilfælde kan komme varige føle- og smagsforstyrrelser i den ene halvdel af tungen. I de fleste tilfælde er der heldigvis tale om forbigående føle- og smagsforstyrrelser.

Tandlægen forbygger beskadigelse af tungenerven dels ved at lægge snittet i tandkødet langt fra tungenerven, og dels ved at beskytte tandkødet, hvor tungenerven ligger i, med et skjold under operationen.

Varige nerveskader er generende og alvorlige skader, som heldigvis opstår meget sjældent, og stort set aldrig, når:

 • Der foreligger gode røntgenoptagelser, som klart viser relationen mellem underkæbens følenerve og en visdomstand
 • Snittet i tandkødet lægges på behørig afstand af den formodede beliggenhed af tungenerven
 • Tungenerven beskyttes med et skjold under operationen.

Pris

Priserne er vejledende og med forbehold for fejl.
Simpel fjernelse af visdomstand inklusive røntgen og bedøvelse: 660 kr.
Operativ fjernelse af visdomstand inklusive røntgen og bedøvelse: 2.786 kr.
Ved medlemskab af Sygeforsikringen Danmark kan der opnås et tilskud på ca. 25 %.