Rodbehandling

De fleste rodbehandlinger skyldes, at et
hul i tanden når helt ind til nerven, så 756a997390
bakterier trænger ind og giver betændelse
i nerven. En rodbehandling kan også blive
nødvendig, hvis en fyldning ligger for tæt
på tandnerven. På røntgenbilledet ses 2
store huller, hvoraf det ene har forbindelse
til tandnerven.

På røntgenbilledet ses rodfyldningen,
som lukker rodkanalerne tæt af.
Tandlægerne.nu anvender moderne og
20ee4d0733veldokumenterede rodbehandlingsteknikker,
som afkorter behandlingstiden og øger
succesraten betydeligt.
Pris: 2-5.000 kr. afhængig af tandtype.

Rodbehandling – Hvorfor?

Rodbehandling skyldes for det meste, at et hul i tanden når helt ind til tandnerven, så bakterier trænger ind i tandnerven og skaber betændelsen i tandnerven.

Rodbehandling kan også blive nødvendig hvis:

  • En fyldning/plombe eller krone ligger for tæt på nerven. Her kan nerven gå til grunde, hvorefter det døde nervevæv kan blive invaderet af bakterier.
  • Hvis sølvamalgamplomber har forårsaget revner i tanden, som kan lede bakterier ind til tandens nerve.
  • Hvis tanden har fået et kraftigt slag. Når det sker, er det som regel fortænderne, det går ud over.
  • Hvis der er vedvarende smerter fra følsomme tandhalse. (Sjældne tilfælde)

Under en rodbehandling fjernes bakterier, som er trængt ind i tandnerven. Hvis bakterierne ikke fjernes, vil de til sidst spredes til hele tanden for til sidst at trænge ud gennem tandens rodspids, hvorved der opstår rodspidsbetændelse, som igen kan føre til dannelsen af en tandbyld.

Den eneste måde at fjerne bakterierne på, er ved hjælp af en rodbehandling. Jo før rodbehandling i en betændt tand påbegyndes, jo bedre er chancerne for at få et godt behandlingsresultat.

Betændelse i en tand er ofte, men ikke altid, ledsaget af tandpine.

Rodbehandling – Hvordan?

Formålet med rodbehandling er at fjerne bakterier, som er trængt ind i tandnerven. Til det formål anvendes såkaldte rodfile, som er de eneste instrumenter, som er tynde nok til at kunne trænge ned i rodkanalen, hvor tandnerven ligger. Undervejs skylles rodkanalen med bakteriedræbende væske. Som regel natriumhypoklorit (en slags klorin).
Når alt nervevæv og bakterier er fjernet fra rodkanalen, forsegles rodkanalen med et egnet rodfyldningsmateriale, så der ikke kan trænge nye bakterier ind i rodkanalen. Der er de senere år udviklet en række nye instrumenter til rodbehandling og rodfyldning, så det i dag er hurtigere, nemmere og mere simpelt at opnå en succesfuld rodbehandling.

Der i dag også enighed om, at det i modsætning til tidligere tiders praksis gælder om at få afsluttet en rodbehandling så hurtigt som muligt (gerne i ét besøg), fordi risikoen for at der trænger nye bakterier ind i tandroden derved mindskes. Det er naturligvis en forudsætning, at alle bakterier er, før en rodbehandling kan afsluttes. Rodbehandling foretages i lokalbedøvelse og er normalt en smertefri behandling. Hvis det ikke er muligt at bedøve tanden effektivt, skyldes det som regel kraftig betændelse, som antibiotika, f.eks. penicillin, vil kunne slå midlertidigt ned, så det bliver muligt at bedøve effektivt.

Rodbehandling – Efter

Undertiden opleves smerter, som topper 1-2 dage efter rodbehandlingen. Er smerterne vedvarende eller tager de til skal man kontakte sin tandlæge. Rodbehandling er et forsøg på, men ingen garanti på, at fjerne alle bakterier i rodkanalen. Der er således mange faktorer, som har betydning for, om en rodbehandling lykkes eller ej, de fleste er tandlægen selv herre over, men der er også faktorer, som kun naturen er herre over, hvoraf den vigtigste er rodkanalernes form (anatomi).

Der kan således være tilfælde, hvor det teknisk ikke er muligt for tandlægen at foretage en komplet udrensning af rodkanalerne. Afhængig af tandens samlede tilstand lykkes en optimalt udført rodbehandling i 80-95 % af tilfældene. Rodbehandling er således et forsøg på, men ingen garanti for fjernelse af alle bakterier i tandnerven. Hvis der opstår betændelse i en rodbehandlet tand kan ny rodbehandling forsøges, hvis det skønnes, at den kan forbedres, eller der kan foretages en såkaldt rodspidsamputation, som har en succesrate på 60-90 %.

Hvis det ikke er muligt at fjerne betændelsen, skal tanden fjernes.

Rodbehandling svækker tænderne

Rodbehandling svækker tænderne i alvorlig grad, fordi en kraftig udboring er påkrævet for at skaffe adgang til rodkanalerne. Desuden reagerer en rodbehandlet tand ikke på samme måde overfor tryk, som en tand der ikke er rodbehandlet. Det betyder, at man ubevidst kan komme til at overbelaste en rodbehandlet tand, så den flækker.

Optimal genopbygning af tanden afhænger af hvor meget tand, der er tilbage.

En del rodbehandlede tænder fyldes med plast, men er der tale om kindtænder med stort tyggetryk, anbefales porcelæns- eller guldkrone, fordi risikoen for at en kronebehandlet tand flækker er meget lille.

Hvis en tand flækker på langs, kan den ikke reddes, og må derfor fjernes. Derfor anbefales altid kronebehandling på alle rodbehandlede tyggetænder med stort tyggetryk.

En rodbehandlet tand som er genopbygget korrekt, kan holde hele livet.. Det ændrer dog ikke ved det faktum, at alle rodbehandlede tænder lever et mere udsat tandliv med risiko for komplikationer, som i værste fald kan føre til tandtab.

Pris

Priserne er vejledende og med forbehold for fejl.
Rodbehandling inklusive plastfyldning, 3 røntgen og 2 lokalbedøvelser:

  • Fortand, 1 kanal: 2.406 kr..
  • Lille kindtand, 2 kanaler: 3.760 kr.
  • Stor kindtand, 3 kanaler: 4.694 kr.
  • Stor kindtand, 4 kanaler: 5.333 kr.

Ved medlemskab af Sygeforsikringen Danmark kan der opnås et tilskud på ca. 20 %.

Du kan se klinikkens prisliste og tilskud fra Sygeforsikringen Danmark her.

Hvis der i stedet vælges kronebehandling til kindtænderne i porcelæn eller guld skal der tillægges ca. 5.015 kr. til ovennævnte priser.